The internet s premier driver updating setup dating videos from the 80s

Förkortningen BIOS står för Basic Input/Output System.

BIOS är firmware som är inbäddat i datorns moderkort.

Om du har fler BIOS-relaterade frågor klickar du på lämplig artikel nedan: How to Clear the BIOS Password (Rensa BIOS-lösenordet) Nedgradera BIOS på en Dell-dator.

the internet s premier driver updating setup-13

When IDM is working, it shows its icon on the taskbar.

IDM menu shows up when you right click on the icon.

Vissa bärbara Dell-datorer kräver en batterinivå på minst 10 % för att BIOS-uppdateringen ska startas. Ibland måste du installera en tidigare version innan du kan uppdatera till den senaste versionen.

För att se om den här situationen gäller ska du titta i Important Information (Viktig information) på Driver Details (information om drivrutiner) för den senaste versionen av BIOS, (du måste klicka på View Details (visa information) för att komma till sidan Driver Details (information om drivrutiner) när du på drivrutinssidan för datorns BIOS).

När den här situationen gäller letar du efter alternativet Other version (annan version), som finns på drivrutinssidan för datorns BIOS.

Ett skadat BIOS är en möjlig orsak till att datorn inte kan slutföra självtest eller i vissa fall ens starta operativsystemet.När datorn först startas aktiverar BIOS all maskinvara som krävs för att datorn ska starta, inklusive: VARNING: Om BIOS-inställningarna ändras på fel sätt kan datorn försättas i ett tillstånd där det inte längre går att starta operativsystemet.Vi rekommenderar att du registrerar de ursprungliga BIOS-inställningarna innan du ändrar dem.En BIOS-uppdatering (Basic Input/Output System) är ett programverktyg som uppdaterar programmeringen av den mest grundläggande maskinvaran i datorn.En BIOS-uppdatering kan lösa problem och/eller utöka funktionaliteten i datorns BIOS. Om du inte har problem med datorn och inte vet om några ytterligare funktioner i BIOS behövs, så kanske du inte behöver utföra uppdateringen.HP is known by most for their desktop and laptop computers.

Tags: , ,